ฝากใบสมัครงานวิธิสมัครงาน / ฝากใบสมัครงาน

1.สามารถสมัครงานผ่าน www.globalhouse.co.th หรือ คิวอาร์โค้ดสมัครงาน

2.โปรดให้ข้อมูลจริงเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ข้อมูลนี้จะเก็บเป็นความลับตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 19,มาตรา 24)

ใบสมัครงาน


ตัวอย่าง Resume มีผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติตำแหน่งงาน

  • ประวัติการศึกษา (Education) (เรียงลำดับจากสูงสุด)
  • จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตำแหน่งงาน หรือเป้าหมายในการทำงานของผู้สมัคร ส่วนนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตำแหน่งงาน
  • ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)
  • ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)
  • รางวัลและความสำเร็จต่างๆ (Honors/ Awards)
  • อัพโหลด Resume ( รับไฟล์ประเภท pdf jpg .png ขนาดไม่เกิน 2 mb เท่านั้น )

    Copyright © 2016 Global House Public Company Limited. (Thailand), All Rights Reserved